مخلوط گل گرد

ریال

این جعبه تقریبا تمامی شیرینیجات یزدی را در بر گرفته و شامل محصولات باقلوا، لوز، نان برنجی، حاجی بادام، سوهان و قطاب می باشد.درصورتیکه سلیقه های مختلف را بین خانواده دارید توصیه می شود از این نوع شیرینی را سفارش دهید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

این جعبه تقریبا تمامی شیرینیجات یزدی را در بر گرفته و شامل محصولات باقلوا، لوز، نان برنجی، حاجی بادام، سوهان و قطاب می باشد.درصورتیکه سلیقه های مختلف را بین خانواده دارید توصیه می شود از این نوع شیرینی را سفارش دهید.